این بار دانشکده ای از اراک پذیرای کامپیوتر کوچک PAT230 بوده است.

دانشکده ای افتخارآفرین که در رشته های فنی ومهندسی بالغ بر 2500 دانشجوی را در خود جای داده است.

ریاست دانشکده جهت رفاه حال دانشجویان و روزآمد سازی، دستور به تجهیز سایت خوابگاهی دانشگاه به  سالن اینترنت به کمک زیرو کلاینت داد.

عدم پشتیبانی از ویندوز های نسل جدید از جمله مشکلاتی است که کامپیوتر کوچک  PAT230 استفاده شده، در این سالن اینترنت را از ایده آل های خود فاصله دار نموده است، هر چند صرفه جویی حاصل از خرید این زیرو کلاینت ها معادل هزینه فقط یک پی سی(به ازاء هر 5 زیرو کلاینت)، موجبات صرفه جویی اقتصادی دانشکده را فراهم ساخته است.

تعادل بین صرفه اقتصادی از یک طرف و کیفیت فنی، مرزی است حساس، که شاید تنها مدیران بار سنگین آن رو بر دوش های خود بیش از دیگران، احساس نمایند.

ایران عزیز به داشتن مدیران لایق این مرز وبوم می بالد.

 

« مصاحبه و تنظیم از بخش روابط عمومی شرکت پیمان نیک کاران – خانم زهرا استاد »